Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Chi cục và Trung tâm Y tế tuyến tỉnh

04:57 02/05/2018

CHI CỤC & TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN TỈNH
   
         
1 CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ    
  Địa chỉ: số 13 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
  Đường dây nóng:

0835.278593

   
  Điện thoại:

3.859017

   
  Fax: Không    
  Email:

ccdskhhgd@angiang.gov.vn

   
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động
  Bs. Văn Kim An Chi cục trưởng 3.859018 0913.688995
  Bs. Mai Văn Gấm Chi cục phó 3.853015 0913.695040
  Phòng Hành chính   3.859.017  
 

Fax:

 

Không

 
 

Email:

ccdskhhgd@angiang.gov.vn

   
2 CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM    
 

Địa chỉ: 71 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang

 

Đường dây nóng:

0913.707037

   
 

Điện thoại:

3.957811

   
 

Fax:

Không

   
 

Email:

ccatvstp@angiang.gov.vn

   
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Điện thoại di động

  Bs. Nguyễn Chí Công Chi cục trưởng 3.957811 0913.707037
  Bs Lê Nhất Linh Chi cục phó 3.957811 0982.856133
  Phòng Hành chính   3.957811  
 

Fax:

 

Không

 
 

Email:

ccatvstp@angiang.gov.vn

   
3 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG      
  Địa chỉ: 12B, Lê Lợi, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Email: ttytdp@angiang.gov.vn
  Bs. Phạm Thanh Tâm Giám đốc 3.602.919 0918.378.683
  Bs. Huỳnh Mộng Hùng Phó Giám đốc   0919.173.490
  Bs. Lê Bùi Thị Phụng Vân Phó Giám đốc   0916.228.089
  Phòng Hành chính   3.852.305 3.853.753
    Fax 3.853.653  
4 TRUNG TÂM CHĂM SÓC SKSS      
  Địa chỉ: 79 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Email: ttcsskss@angiang.gov.vn
  Bs. Nguyễn Văn Thắng Giám đốc 3. 854.825 0919.072.062
  Bs. Huỳnh Thảo Trường Phó Giám đốc 3. 957.050 0913.682.938
  Phòng Hành chính   3. 852.315  
    Fax 3.856.564  
5 TT TRUYỀN THÔNG GDSK      
  Địa chỉ: 10-11 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
Email: ttttgdsk@angiang.gov.vn
  Bs. Trần Văn Sáng  Giám đốc 3.954.234 0983. 965.874
  Bs. Văn Hiển Tài Phó Giám đốc 3.954.234 0983.052.510
  Phòng Hành chính   3.954.234 3,954,233
    Fax 3.954.233  
6 TRUNG TÂM PC HIV/AIDS      
  Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên
Email: ttpchivaids@angiang.gov.vn
  Bs. Trần Mỹ Hạnh Giám đốc 3.211.275 0918. 277.377
  Bs. Đỗ Xuân Nguyên Phó Giám đốc 3.944.066 0905.764.908
  Phòng Tổ chức - Hành chính   3.955.401  
    Fax 3.857.755  
7 TRUNG TÂM KN DƯỢC PHẨM-MỸ PHẨM    
  Địa chỉ: Số 20, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
 

Đường dây nóng:

0918.028111

0945.185111

   
 

Điện thoại:

3.841763

   
 

Fax:

3.953221

   
 

Email:

ttkndpmp@angiang.gov.vn

   
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Điện thoại di động

  Ds. Lê Thanh Danh Giám đốc 3.841763

0918.028111

0945.185111

 

Phòng Hành chính

 

3.841763

 
 

Fax:

 

3.953221

 
 

Email:

kiemnghiemag@gmail.com

   
8 TRUNG TÂM KIỂM DỊCH YTQT     
  Địa chỉ: Đường Phan Xích Long, P.Mỹ Thạnh, Tp Long Xuyên
Email: ttkdytqt@angiang.gov.vn
  Bs. Võ Huy Danh Giám đốc   0982.707.035
  Bs. Nguyễn Sĩ Hải Phó Giám đốc   0935.033.970
  Phòng Hành chính   3.930.434  
    Fax 3.832.353  
9 TT GIÁM ĐỊNH Y KHOA      
 

Địa chỉ: 10-11 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên

Email: gdyk@angiang.gov.vn
 

Đường dây nóng:

     
 

Điện thoại:

     
 

Fax:

     
 

Email:

     
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Điện thoại di động

  Bs. Trương Ngọc Dũng Giám đốc 3.852.148 0913.129.079
  Bs. Nguyễn Văn Chinh Phó Giám đốc   0913.969.605
10 GIÁM ĐỊNH PHÁP Y      
 

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

Đường dây nóng:

Không    
 

Điện thoại:

3.852293

   
 

Fax:

3.855832

   
 

Email:

gdpy@angiang.gov.vn

   
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Điện thoại di động

  Nguyễn Quang Hiền Giám đốc   0913.614879
 

Phòng Hành chính

 

3.852293

 
 

Fax:

 

3.855832

 
 

Email:

gdpy@angiang.gov.vn

   

VP Sở Y tế An Giang