Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện Châu Phú

04:57 25/04/2018

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ
1 Phòng Y tế  
  Trần Minh Nhựt Trưởng phòng 02963.686.225 0985.506.880
  Nguyễn Xuân Nhã Phó Trưởng phòng 02963.686.225 0918.628.318
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Quốc Lộ 91, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú
  Lê Văn Nhân Giám đốc    0918 027 312
  Huỳnh Trung Dũng Phó Giám Đốc   0918 315 402
  Võ Bá Tước Phó Giám Đốc   0918 573 234
  Phạm Thị Thanh Loan Trưởng Phòng HCTC 296.3688204 0916 749 598
    Fax    
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ Địa chỉ:Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú
  Lý Thành Vệ  Giám đốc 763688547 0915853585

VP Sở Y tế An Giang