Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện Châu Thành

04:57 24/04/2018

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH
1 Phòng Y tế  
  Huỳnh Văn Mạnh  Giám đốc 3,836,139 0918.970.796
  Phòng Hành chính   3,836,139  
2 Trung tâm Y tế   Địa chỉ: Ấp Phú An 1 xã Bình Hòa  huyện Châu Thành tỉnh An Giang
  Nguyễn Thị Oanh  Giám đốc   0918. 358148
  Huỳnh Văn Thừa Phó Giám đốc   0948. 363200
  Nguyễn Văn Thanh Phó Giám Đốc   0918. 545597
  Nguyễn Văn Tiếng Phó Giám Đốc   0918. 106683
  Lê Văn Thật Trưởng phòng HCTC   0919. 545611
    Fax 02963. 651131  
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ  
  Huỳnh Thị Phượng   Giám đốc   0919545627
  Nguyễn Thị Hồng Vân  Trưởng phòng HCTC 02963836139 01268831171

VP Sở Y tế An Giang