Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện An Phú

04:57 26/04/2018

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ HUYỆN AN PHÚ
1 Phòng Y tế   
  Trần Thị Thanh Trà Phó phòng 3,826,315 0919. 007.436
  Phòng Hành chính   3,826,315  
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Ấp An Hưng - TT An Phú - Huyện An Phú - Tỉnh An Giang
  Trần Văn Sang  Giám đốc   0918.370.935
  Nguyễn Hùng Dũng Phó Giám đốc   0918.619.890
  Lê Minh An  Phó Giám Đốc   0913.819.438
  Trương Thị Ngọc Thúy Phó Giám Đốc   0913.819.436
  Trần Mật Nhiệm Trưởng phòng HCTC 02963.511.578 0941.501.207
    Fax 02963.511.578  
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ Địa chỉ: Ấp Phú Mỹ xã Phú Hội huyện An Phú tỉnh An Giang
  Kiều Công Văn  Giám đốc 02963826883 0913935489
  Nguyễn Văn Nhờ Trưởng phòng HCTC 0296382883 0988377731

VP Sở Y tế An Giang