Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo về việc khai giảng lớp đào tạo liên tục chuyên đề “Phương pháp xử trí cấp cứu ban đầu và Hồi sinh tim phổi cơ bản”

08:05 05/06/2018

Responsive image

Theo tinh thần Thông báo số 1350/SYT-TCCB ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Sở Y tế về việc mở lớp đào tạo liên tục chuyên đề “Phương pháp xử trí cấp cứu ban đầu và Hồi sinh tim phổi cơ bản”. Sở Y tế thông báo chính thức khai giảng lớp học như sau:

- Thời gian khai giảng: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 ngày 06/6/2018.

- Địa điểm: Hội trường Sở Y tế An Giang, số 15 Lê Triệu Kiết,  phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị có đăng ký tham dự lớp học thông báo đến các học viên có mặt lúc 07 giờ ngày 06/6/2018 làm thủ tục nhập học, đóng học phí và nhận tài liệu.