Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Y tế An Giang tại buổi giao ban tháng 7/2019

11:04 17/07/2019

Ngày 01/07/2019, Sở Y tế tổ chức buổi họp giao ban trực tuyến với các Chi cục, Trung tâm tuyến tỉnh, các Bệnh viện tuyến tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.

Tại buổi họp, các điểm cầu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ngành Y tế tháng 06/2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 07/2019 và ý kiến thảo luận của các đơn vị tại các điểm cầu.

Văn phòng Sở Y tế An Giang gửi Thông báo số 1981/TB-SYT ngày 17/7/2019 của Sở Y tế An Giang về thông báo kết luận của Giám đốc Sở Y tế An Giang tại buổi giao ban tháng 7/2019.

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang