Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Thành phố Châu Đốc

04:57 28/04/2018

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC
         
1 Phòng Y tế  
  Bs. Phạm Quang Quốc Uy Trưởng phòng 3,563,697 0913. 741.601
  Bs. Nguyễn Quốc Tế P. Trưởng phòng 3,563,697 0169.619.2866
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Đường số 4, khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A - TP. Châu Đốc
  Lê Hữu Đức  Giám đốc 3,866,372 0918546585
  Phan Trọng Điền Phó Giám đốc   0902633326
  Lâm Thành Tứ Phó Giám Đốc   0914272298
  Lê Phú Thuộc Trưởng phòng HCTC 3,866,252 0919926767
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ  
  Nguyễn Phan Thùy Trang  Giám đốc 02963.550.964 0918716518
  Phan Thị Mỹ Nương Trưởng phòng HCTC 02963.550.694 0939566644

VP Sở Y tế An Giang