Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

06 - Lĩnh vực Y tế dự phòng

Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

03:11 13/07/2018

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Kiểm dịch Y tế quốc tế địa phương (cửa khẩu Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Khánh Bình).

          + Bước 2: Kiểm dịch Y tế quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra hoặc xử lý (nếu cần), cấp giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.

          + Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ.

  - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại Kiểm dịch y tế địa phương.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ bao gồm:

          1. Giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

          2. Danh sách hành khách (nếu xe có chở khách).

          + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: tối đa 1 giờ.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          + Cá nhân.       

          + Tổ chức.        

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

          Giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

          - Phí:

          + Kiểm dịch y tế phương tiện xuất, nhập, quá cảnh cho:

          Phương tiện đường bộ các loại (công nông, xe tải, xe bán tải, xe con, xe khách, xe khác) tải trọng từ 5 tấn trở lên thu: 35.000 đồng/lần/xe.

          Phương tiện đường bộ các loại (công nông, xe tải, xe bán tải, xe con, xe khách, xe khác) tải trọng dưới 5 tấn thu: 25.000 đồng/lần/xe.

          Diệt côn trùng (Không bao gồm tiền hóa chất) đối với:

          Phương tiện đường bộ các loại tải trọng từ 5 tấn trở lên (công nông, xe tải, xe bán tải, xe con, xe khách, xe khác) thu: 65.000 Đồng/phương tiện

          Phương tiện đường bộ các loại tải trọng dưới 5 tấn (công nông, xe tải, xe bán tải, xe con, xe khách, xe khác) thu: 21.000 Đồng/Phương tiện.

          + Khử trùng (Không bao gồm tiền hóa chất) đối với:

          Phương tiện đường bộ các loại qua lại biên giới tải trọng trên 30 tấn thu: 55.000 Đồng/phương tiện.

          Phương tiện đường bộ các loại qua lại biên giới tải trọng từ 5 tấn đến 30 tấn (công nông, xe tải, xe con, xe khách, xe khác) thu: 40.000 Đồng/phương tiện.

          Phương tiện đường bộ các loại qua lại biên giới tải trọng dưới 5 tấn (công nông, xe tải, xe con, xe khách, xe khác) thu: 25.000 Đồng/phương tiện.

          + Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ đối với:

          Dưới 5 tấn thu: 35.000 Đồng/lần kiểm tra/ kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          Từ 5 tấn đến 10 tấn thu: 50.000 Đồng/lần kiểm tra/kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          Từ trên 10 tấn đến 15 tấn thu: 60.000 Đồng/lần kiểm tra/kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          Từ trên 15 tấn đến 30 tấn thu: 75.000 Đồng/lần kiểm tra/kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          Từ trên 30 tấn đến 60 tấn thu: 80.000 Đồng/lần kiểm tra/kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          Từ trên 60 tấn đến 100 tấn thu: 110.000 Đồng/lần kiểm tra/kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          Từ trên 100 tấn thu: 140.000 Đồng/lần kiểm tra/kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          Lô/kiện dưới 10kg thu: 7.000 Đồng/lần kiểm tra/kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          Lô/kiện từ 10kg đến 100kg thu: 15.000 Đồng/lần kiểm tra/kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          Lô/kiện trên 100kg thu: 20.000 Đồng/lần kiểm tra/ kiện, xe, hàng hóa rời, khuân, vác.

          - Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

          - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

           - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

          + Nghị định 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

          + Thông tư 46/2014/TT-BYT ngày 05/12/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế.

          + Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế , y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về