Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang

10:14 30/12/2020

Vào ngày 29/12/2020, Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang đã ban hành Thông báo số 19/TB-BV về việc tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang

Thông báo do Bà Mã Lan Thanh – Giám đốc Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang ký ban hành. Theo đó:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng 31 viên chức vào Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang, cụ thể như sau:

 1. Bác sĩ khám bệnh chuyên khoa Mắt:                              01
 2. Bác sĩ khám bệnh chuyên khoa Tai mũi họng:               01
 3. Bác sĩ phụ trách Kiểm soát nhiễm khuẩn:                      01
 4. Dược sĩ đại học:                                                             01
 5. Dược sĩ cao đẳng:                                                          03
 6. Điều dưỡng làm việc tại khoa Mắt:                                06
 7. Điều dưỡng làm việc tại khoa Tai mũi họng:                 07
 8. Điều dưỡng làm việc tại khoa Răng hàm mặt:                03
 9. Cử nhân xét nghiệm:                                                      01
 10.  Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh y học:                              01
 11.  Cử nhân Kế toán:                                                          01
 12.  Cao đẳng Kế toán:                                                        01
 13.  Cao đẳng Kỹ thuật Điện:                                               01
 14.  Cử nhân công nghệ thông tin:                                       01
 15.  Văn thư:                                                                        01
 16.  Công tác xã hội:                                                            01

        ( Nội dung chi tiết có Phụ lục đính kèm)

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, có thâm niên công tác phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng đủ các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ)

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020;

b) Thí sinh dự tuyển đăng ký và nộp hồ sơ vào Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang phải cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đã được thông báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III.  HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển được thực hiện qua 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, cụ thể:

1. Vòng 1: Kiểm tra đều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển  theo yêu cầu của vi trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Hình thức xét tuyển:  Phỏng vấn.

b) Nội dung : Kiểm tra kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian: phỏng vấn 30 phút (thí sinh có 10 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm: 100 điểm trong đó: kiến thức chung 50 điểm và kiến thức chuyên ngành 50 điểm.

e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 30/01/2021 (từ ngày ra thông báo đến hết 30 ngày sau đó).

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang, địa chỉ số 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, chi tiết liên hệ số điện thoại 0296 3952285- 0944827620 gặp BS. Trần Thị Kim Ngân.

3. Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 sẽ thông báo sau.

V. PHÍ XÉT TUYỂN:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (500.000đ/người).

* Ghi chú: Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang (http://www.soyte.angiang.gov.vn), Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang (http://bv3ckag.vn/), Báo An Giang và niêm yết thông báo này công khai tại bệnh viện.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang