Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo bổ sung chỉ tiêu xét tuyển đào tạo theo ĐCSD hệ chính quy năm 2018

05:05 15/08/2018

Căn cứ Chỉ tiêu phân bổ đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy của Trường Đại học Trà Vinh và Khoa Y Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cho tỉnh An Giang.

 

Sở Y tế An Giang thông báo bổ sung chỉ tiêu xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy vào các cơ sở đào tạo, cụ thể như sau:

1/ Trường Đại học Trà Vinh:

Y đa khoa 02 chỉ tiêu

Mức điểm xét tuyển từ 18.5 điểm;

2/ Khoa Y Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Ngành Y đa khoa chất lượng cao 02 chỉ tiêu

Mức điểm xét tuyển 20.1 điểm

Thí sinh có nhu cầu đăng ký liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế để được hướng dẫn.

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 02963 852 518.

* Thời hạn đăng ký: Đến hết 17h00, ngày 17/8/2018

* Không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ sau thời gian thông báo và không giải quyết các khiếu nại về sau.

(Điều kiện xét tuyển Căn cứ theo Quy chế xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh chế độ đào tạo theo ĐCSD của tinh).

TCCB-SYT