Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo thời gian nhập học các lớp sau đại học tại An Giang

08:40 21/03/2018

Thực hiện Công văn số 1240/ĐHYDCT    ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Y dược Cần Thơ về việc sinh hoạt đầu khóa và triển khai giảng dạy các lớp sau đại học tại An Giang.

Sở Y tế An Giang thông báo đến học viên các lớp CKII Nội khoa, CKI sản phụ khoa, CKI Dược lý dược lâm sàng thời gian, địa điểm tập trung, cụ thể:

- Thời gian: 08h00 ngày 06/10/2017;

- Địa điểm: Trường Cao Đẳng  Y tế An Giang.

Đề nghị các học viên có mặt đầy đủ, đúng thời gian nêu trên.