Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo mời thầu: đấu thầu 5 gói thầu trang thiết bị y tế

10:06 27/06/2018

Responsive image

Sở Y tế tỉnh An Giang thực hiện đấu thầu theo hình thức đấu thầu.

- Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh An Giang.

- Tên gói thầu :

1- Gói thầu số 1: Trang thiết bị y tế cho phòng mổ, labo kiểm nghiệm và bảo quản vắc xin phòng dịch.

2- Gói thầu số 2: Trang thiết bị y tế cho xét nghiệm, điều trị chung và khác.

3- Gói thầu số 3: Trang thiết bị y tế cho siêu âm chẩn đoán.

4- Gói thầu số 4: Trang thiết bị y tế cho khám và điều trị mắt.

5- Gói thầu số 5: Trang thiết bị y tế cho an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

+ Phương thức đấu thầu: đấu thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Sự nghiệp y tế tập trung, chương trình mục tiêu và phòng chống dịch năm 2018 của Sở Y tế An Giang; Ngân sách hổ trợ chi không thường xuyên năm 2018 của Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang; Nguồn thu dịch vụ và nguồn kinh phí an toàn vệ sinh thực phẩm của Trung tâm Y tế Dự phòng An Giang; Nguồn thu viện phí của Trung tâm y tế huyện Phú Tân.

Kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân và năng lực muốn tham gia gói thầu trên, mời đến mua hồ sơ mời thầu.

           - Phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ ngày 29/6/2018 đến trước 14 giờ ngày 20/7/2018.

            - Nhận hồ sơ thầu: trước 14 giờ ngày 20/7/2018.

            - Đóng hồ sơ thầu: vào lúc 14 giờ ngày 20/7/2018.

            - Mở hồ sơ thầu: Gói thầu số 1 mở thầu lúc 14 giờ 00 phút, Gói thầu số 2 mở thầu lúc 14 giờ 15 phút, Gói thầu số 3 mở thầu lúc 14 giờ 30 phút, Gói thầu số 4 mở thầu lúc 14 giờ 45 phút, Gói thầu số 5 mở thầu lúc 14 giờ 59 phút (Gói thầu số 4 và số 5 xem E-HSMT và nộp E-HSDT trên hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia, biên bản mở thầu sẽ được đăng trên hệ thống mạng không qua 17 giờ sau thời điểm đóng thầu hoặc mở gói).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế An Giang.

- Địa chỉ: 15 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963 854 812; Fax: 02963 856 173,  02963 957930