Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Danh sách tham gia Hội thảo chuyên đề "Lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý trong thực hành lâm sàng" năm 2018

07:32 14/07/2018

Ngày 14 tháng 7 năm 2018, Sở Y tế phối hợp Công ty TNHH Bayer tổ chức Hội thảo chuyên đề "Lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý trong thực hành lâm sàng" năm 2018. Tham gia Hội thảo là các Bác sĩ, dược sĩ trực tiếp làm công tác điều tri tại các cơ sở y tế trong địc bàn tỉnh An Giang.

Danh sách Đại biểu tham gia Hội thảo 

STT

Họ tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

1

Lê Nhất Linh

1966

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

2

Nguyễn Hà Thục Vân

1975

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

3

Bạch Thị Phương Dung

1972

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

4

Trần Thị Tố Nữ

1987

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

5

Lê Trần Mai Anh

1993

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

6

Phạm Minh Trang

1991

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

7

Nguyễn Việt Quang

1993

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

8

Phạm Chí Hiền

1960

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

9

Nguyễn Văn Ngọc Răng

1962

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

10

Lê Thanh Hùng

1981

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

11

Quách Trường Can

1981

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

12

Đoàn Thị Kim Dung

1965

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

13

Lê Thị Ý Nhi

1991

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

14

Cao Phước Lộc

1973

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

15

Nguyễn Thị Bích Thủy

1983

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

16

Nguyễn Thùy Dương

1987

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

17

Trương Huỳnh Khanh

1987

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

18

Phạm Hồng Loan

1978

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

19

Nguyễn Hữu Tuấn

1985

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

20

Chung Cẩm Hạnh

1968

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

21

Huỳnh Thanh Phong

1978

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

22

Lê Cẩm Tú

1986

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

23

Lê Minh Trí

1992

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

24

Thái Hán Vinh

1968

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

25

Trần Minh Quang

1968

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

26

Trần Quốc Thắng

1966

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

27

Nguyễn Hoàng Huy

1981

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

28

Đặng Thị Hoàng Oanh

1978

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

29

Nguyễn Thị Kim Liên

1967

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

30

Đào Châu Khôi

1962

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

31

Huỳnh Thị Kiều Phương

1970

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

32

Tống Thị Ngọc Dung

1973

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

33

Lê Thiện Hiệp

1984

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

34

Trần Kim Sơn

1983

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

35

Hà Văn Tâm

1961

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

36

Lâm Nguyệt Dung

1993

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

37

Lâm Vũ Tâm

1968

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

38

Hứa Hoài Tâm

1972

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

39

Phan Văn Quí

1967

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

40

Đoàn Thị Thanh Vi

1992

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

41

Võ Thị Quới

1964

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

42

Võ Nguyên Khoa

1961

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

43

Trần Thị Ngọc Nữ

1982

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

44

Diệc Tuyết Hòa

1984

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

45

Nguyễn Ngọc Sĩ

1969

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

46

Cao Thành Quí

1986

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

47

Lý Chí Ngoan

1991

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

48

Trần Thị Như

1979

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

49

Trương Thị Hoa Sen

1988

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

50

Lê Kim Ngân

1987

Bệnh viện Sản nhi An Giang

51

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1992

Bệnh viện Sản nhi An Giang

52

Nguyễn Văn Bình

1993

Bệnh viện Sản nhi An Giang

53

Tô Minh Cường

1969

Bệnh viện Sản nhi An Giang

54

Đường Đại Sơn

1974

Bệnh viện Sản nhi An Giang

55

Lê Thanh Trúc

1972

Bệnh viện Sản nhi An Giang

56

Đặng Ngọc Thạch

1971

Bệnh viện Sản nhi An Giang

57

Thì Trường Tính

1978

Bệnh viện Sản nhi An Giang

58

Lê Thị Mỹ ý

1981

Bệnh viện Sản nhi An Giang

59

Đường Mỹ Nhi

1993

Bệnh viện Sản nhi An Giang

60

Huỳnh Như

1994

Bệnh viện Sản nhi An Giang

61

Nguyễn Hoàng Khiêm

1978

Bệnh viện Sản nhi An Giang

62

Phạm Hoàng Văn

1981

Bệnh viện Sản nhi An Giang

63

Lê Lý Hạ Liên

1978

Bệnh viện Sản nhi An Giang

64

Lê Thái Thiên Trinh

1970

Bệnh viện Sản nhi An Giang

65

Trần Thị Kim Thúy

1984

Bệnh viện Sản nhi An Giang

66

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1993

Bệnh viện Sản nhi An Giang

67

Lương Mỹ Hương

1968

Bệnh viện Sản nhi An Giang

68

Trần Thị Ngọc Hòa

1974

Bệnh viện Sản nhi An Giang

69

Trương Hoàng Mỹ Linh

1972

Bệnh viện Sản nhi An Giang

70

Trương Thúy Lan

1972

Bệnh viện Sản nhi An Giang

71

Phạm Quyền Anh

1983

Bệnh viện Sản nhi An Giang

72

Bùi Thị Minh Thư

1980

Bệnh viện Sản nhi An Giang

73

Hồ Kim Ngân

1987

Bệnh viện Sản nhi An Giang

74

Phạm Vĩnh Loan

1973

Bệnh viện Sản nhi An Giang

75

Mai Tấn Đạt

1992

Bệnh viện Sản nhi An Giang

76

Nguyễn Thị Diễm Kiều

1993

Bệnh viện Sản nhi An Giang

77

Trương Thị Tuyết Nhung

1989

Bệnh viện Sản nhi An Giang

78

Đỗ Bạch Yến Xuân

1992

Bệnh viện Sản nhi An Giang

79

Phạm Quí Phúc

1990

Bệnh viện Sản nhi An Giang

80

Võ Minh Chánh

1962

Bệnh viện Tim mạch An Giang

81

Đỗ Châu Lan Hương

1980

Bệnh viện Tim mạch An Giang

82

Nguyễn Phú Quí

1963

Bệnh viện Tim mạch An Giang

83

Nguyễn Thành Tuyên

1965

Bệnh viện Tim mạch An Giang

84

Từ Minh Trí

1991

Bệnh viện Tim mạch An Giang

85

Nguyễn Đình Kha

1993

Bệnh viện Tim mạch An Giang

86

Trịnh Xuân Quyên

1993

Bệnh viện Tim mạch An Giang

87

Nguyễn Văn Bé Út

1966

Bệnh viện Tim mạch An Giang

88

Đàm Thị Mai

1966

Bệnh viện Tim mạch An Giang

89

Nguyễn Thanh Tòng

1969

Bệnh viện Tim mạch An Giang

90

Lê Thị Tường Vi

1984

Bệnh viện Tim mạch An Giang

91

Trần Trọng Quốc Trưởng

1986

Bệnh viện Tim mạch An Giang

92

Võ Minh Thư

1991

Bệnh viện Tim mạch An Giang

93

Nguyễn Tiến Trung

1992

Bệnh viện Tim mạch An Giang

94

Nguyễn Việt Quang

1967

Bệnh viện Tim mạch An Giang

95

Nguyễn Quang Dũng

1967

Bệnh viện Tim mạch An Giang

96

Đỗ Quang Nhựt

1989

Bệnh viện Tim mạch An Giang

97

Phan Quốc Duy

1992

Bệnh viện Tim mạch An Giang

98

Đinh Thị Kim Loan

1978

Bệnh viện Tim mạch An Giang

99

Mã Lan Thanh

1970

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

100

Trần Thị Lài

1968

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

101

Trần Tuấn Huy

1969

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

102

Dương Minh Giang

1982

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

103

Nguyễn Sơn Thái

1987

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

104

Nguyễn Thị Thu Hường

1974

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

105

Lê Hồ Bảo Trân

1992

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

106

Phạm Thị Anh Thư

1977

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

107

Cao Nguyễn Phương

1971

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

108

Lê Ngọc Tường Vân

1977

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

109

Phạm Văn Lộc

1976

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

110

Nguyễn Tuyết Minh

1987

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

111

Lê Nhựt Tiến

1990

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

112

Bùi Văn Chánh

1969

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

113

Phùng Hùng Cường

1973

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

114

Lý Thị Xinh

1970

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

115

Nguyễn Tuấn Đoài

1978

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

116

Phùng Khánh Quyên

1983

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

117

Trần Hồng Như

1980

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

118

Bằng Trung Lập

1989

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

119

Phạm Quang Sơn

1993

Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

120

Dương Anh Linh

1967

Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

121

Huỳnh Thảo Trường

1968

Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

122

Nguyễn Việt Trường

1978

Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

123

Trần Mỹ Hạnh

1964

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

124

Đỗ Xuân Nguyên

1969

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

125

Ngô Thị Thu Xuân

1983

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

126

Khúc Thị Thuỳ Trang

1979

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

127

Đặng Bích Lan

1980

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

128

Nguyễn Thị Hồng

1974

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

129

Ngô Phước Bình

1976

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

130

Nguyễn Thị Thu Hương

1974

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

131

Trần Văn Lộc

1984

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

132

Nguyễn Văn Vui

1970

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

133

Võ Anh Tuấn

1978

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

134

Trần Thị Mỹ Nương

1992

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

135

Nguyễn Minh Tân

1967

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

136

Võ Ngọc Minh

1967

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

137

Nguyễn Minh Tuấn

1967

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

138

Phạm Thị Phương Thảo

1978

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

139

Phạm Trọng Nhân

1990

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

140

Lý Kim Tùng

1990

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

141

Lê Thị Mai

1977

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

142

Dương Văn Quí

1992

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

143

Phạm Hồng Thanh

1967

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

144

Lê Thị Kim Loan

1973

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

145

Cửu Mỹ Vân

1970

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

146

Nguyễn Thị Kim Huyền

1983

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

147

Lê Thị Mai

1970

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

148

Nguyễn Thành Đạt

1992

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

149

Huỳnh Lâm Tú Anh

1992

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

150

Nguyễn Hạnh Xuân

1987

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

151

Nguyễn Thị Phước Hạnh

1974

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

152

Khổng Thị Hồng Duy

1979

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

153

Nguyễn Thanh Long

1979

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

154

Nguyễn Quốc Danh

1979

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

155

Quách Trọng Chân

1968

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

156

Ngô Hữu Trí

1973

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

157

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

1965

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

158

Lê Ngọc Trâm

1992

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

159

Phạm Anh Thư

1992

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

160

Trần Thị Uyên Phương

1976

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

161

Nguyễn Văn Vị

1978

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

162

Nguyễn Phước Hồng

1964

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

163

Đinh Thị Thu Huyền

1980

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

164

Ngô Nhật Lan

1969

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

165

Đỗ Thị Mỹ Hạnh

1971

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

166

Huỳnh Kim Thành

1965

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

167

Võ Thị Thanh Thủy

1980

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

168

Phan Tiến Dũng

1964

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

169

Nguyễn Nhật Phượng

1962

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

170

Nguyễn Thị Sương

1975

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

171

Cao Minh Lễ

1963

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

172

Mã Thanh Sang

1986

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

173

Trần Ngọc Điệp

1968

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

174

Phùng Thị Thanh Phượng

1979

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

175

Lê Trương Anh Thư

1977

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

176

Lê Thị Diễm Phúc

1983

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

177

Nguyễn Trọng Nhân

1969

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

178

Lý Thị Tuyết Nga

1984

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

179

Võ Minh Tánh

1968

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

180

Nguyễn Thị Phúc Loan

1980

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

181

Mai Hữu Thuận

1966

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

182

Lê Thị Cẩm Thu

1965

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

183

Nguyễn Thị Bích Hạnh

1991

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

184

Nguyễn Chánh Thành

1973

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

185

Nguyễn Thanh Hùng

1966

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

186

Nguyễn Thị Hồng

1982

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

187

Nguyễn Văn Ghi

1978

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

188

Lê Hoàng Trung

1965

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

189

Mai Thanh Bình

1978

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

190

Nguyễn Trọng Toàn

1990

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

191

Trương Văn Sang

1992

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

192

Phạm Tiến Đạt

1994

Trung tâm Y tế huyện An Phú

193

Nguyễn Thanh Trung

1967

Trung tâm Y tế huyện An Phú

194

Hồ Quốc Phong

1977

Trung tâm Y tế huyện An Phú

195

Dương Thanh Quang

1985

Trung tâm Y tế huyện An Phú

196

Trần Nhân Quyền

1991

Trung tâm Y tế huyện An Phú

197

Phạm Thị Minh

1982

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

198

Chau Kim An

1992

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

199

Trần Nguyễn Quang Sơn

1988

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

200

Huỳnh Thị Thanh Thúy

1984

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

201

Huỳnh Trúc Phương

1977

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

202

Truong Thị Mai

1981

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

203

Trần Thị Ni

1985

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

204

Huỳnh Thị Diệu Hiền

1975

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

205

Nguyễn Thị Thảo

1982

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

206

Dương Tấn Tài

1963

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

207

Phạm Gắng Công

1978

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

208

Phạm Thành Đức

1977

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

209

Đỗ Sơn Hùng

1968

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

210

Quách Văn Bình

1970

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

211

Võ Văn Đưng

1969

Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

212

Trần Tấn Viên

1974

Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

213

Phạm Văn Tới

1962

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân

214

Huỳnh Phú Kha

1992

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân

215

Nguyễn Thị Kim Ngân

1992

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân

216

Lê Văn Minh

1962

Trung tâm Dân số-KHHGĐ Tp. Long Xuyên

217

Kiều Công Văn

1966

Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện An Phú

218

Trần Vĩnh Hùng

1986

Bệnh viện Hạnh Phúc

219

Âu Vĩ Nhơn

1976

Bệnh viện Hạnh Phúc

220

Phạm Hoàng Anh

1992

Trung tâm Y tế huyện An Phú

221

Mai Thị Nhàn

1973

Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Tri Tôn

TCCB-SYT