Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

04 - Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường

03:27 12/07/2018

  

6. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

(Giấy chứng nhận chỉ được đổi khi còn thời hạn; khi thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm).

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Chuyển hồ sơ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Bước 3: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và tổ chức thẩm định tại thực địa.

+ Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân hoặc công văn trả lời không cấp.

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (Mẫu 4);

Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có xác nhận của cơ sở);

Giấy chứng nhận (Bản gốc);

Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);

Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Cơ quan hoặc đơn vị trực thuộc được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

Đơn xin đổi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 4 theo Thông tư 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012).

- Phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

+ Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

  + Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

  

Biểu mẫu đính kèm:Tải về