Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo

Thông báo về việc phân công các Bác sĩ, Dược sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2019 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

05:51 09/09/2019 Chi tiết »
Thông báo triệu tập thí sinh đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2019

04:48 03/09/2019 Chi tiết »
Danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo ĐCSD hệ chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Trà Vinh

01:40 30/08/2019 Chi tiết »
Triệu tập sinh viên đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy dự sinh hoạt nội quy

04:38 29/08/2019 Chi tiết »
Thông báo danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng 2019

08:39 27/08/2019 Chi tiết »
Thông báo xét tuyển đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng 2019 của Trường Đại học Trà Vinh

11:15 19/08/2019 Chi tiết »
Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ

06:27 15/08/2019 Chi tiết »
Thông báo xét tuyển bổ sung đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng năm 2019

05:30 14/08/2019 Chi tiết »
Thông báo xét tuyển đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng 2019

06:36 12/08/2019 Chi tiết »
Chiêu sinh Khóa học “Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Sinh thống kê”

08:28 19/07/2019 Chi tiết »