Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo

Thông báo xét tuyển theo nhu cầu xã hội chuyên ngành Y khoa hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

09:10 06/10/2020 Chi tiết »
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc và trực thuộc Sở Y tế

10:07 28/09/2020 Chi tiết »
Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ liên thông vừa làm vừa học năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

02:48 23/09/2020 Chi tiết »
Thông báo điểm trúng tuyển ngành Dược học hệ liên thông chính quy năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

02:39 23/09/2020 Chi tiết »
Thông báo bề việc công bố thời gian đăng ký đào tạo theo nhu cầu xã hội trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

02:06 23/09/2020 Chi tiết »
Thông báo về việc hoàn trả lệ phí xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020

09:02 22/09/2020 Chi tiết »
Lịch ôn tập và Danh mục tài liệu ôn tập dự xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

04:21 18/09/2020 Chi tiết »
Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

04:15 18/09/2020 Chi tiết »
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy 2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

10:34 18/09/2020 Chi tiết »