Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ liên thông vừa làm vừa học năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

02:48 23/09/2020 Chi tiết »
Thông báo điểm trúng tuyển ngành Dược học hệ liên thông chính quy năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

02:39 23/09/2020 Chi tiết »
Thông báo bề việc công bố thời gian đăng ký đào tạo theo nhu cầu xã hội trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

02:06 23/09/2020 Chi tiết »
Thông báo về việc hoàn trả lệ phí xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020

09:02 22/09/2020 Chi tiết »
Lịch ôn tập và Danh mục tài liệu ôn tập dự xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

04:21 18/09/2020 Chi tiết »
Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

04:15 18/09/2020 Chi tiết »
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy 2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

10:34 18/09/2020 Chi tiết »
Chiêu sinh và khai giảng khóa đào tạo Quản lý chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang

10:43 10/09/2020 Chi tiết »
Thông báo tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2020

10:59 05/09/2020 Chi tiết »