Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 3780/SYT-NVD ngày 28/12/2020 về cập nhật số liệu thuốc ARV nguồn BHYT lên cổng giám định BHYT ngay khi cung cấp thuốc ARV điều trị người bệnh
Kế hoạch số 3778/KH-BCĐLNATTP ngày 28/12/2020 về Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
Công văn 3744/SYT-KHTC ngày 25/12/2020 về đánh giá thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC
Công văn 3739/SYT-KHTC ngày 24/12/2020 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư
Công văn 3720/SYT-NVY ngày 23/12/2020 về thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về thực hiện bảo hiểm y tế
Công văn 3716/SYT-NVY ngày 22/12/2020 về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT huyện, quận, thị xã, thành phố
Công văn 3710/SYT-KHTC ngày 22/12/2020 về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản (máy móc thiết bị văn phòng) theo phương thức tập trung năm 2021.
Công văn 3705/SYT-NVY ngày 22/12/2020 về báo cáo kết quả triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2020
Quyết định số 1305/QĐ-SYT ngày 21/12/2020 về Công nhận "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 2020
Báo cáo 3690/BC-SYT ngày 21/12/2020 về công tác y tế tháng 12/2020
Công văn 3667/SYT-NVY ngày 18/12/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Công văn 3661/SYT-NVY ngày 17/12/2020 về triển khai xét nghiệm nhiễm mới HIV
Công văn 3660/SYT-VP ngày 17/12/2020 về báo cáo hiện trạng phần mềm phòng chống mã độc, bản quyền phần mềm phòng chống mã độc
Công văn 3659/SYT-NVY ngày 17/12/2020 về hướng dẫn quản lý đối tượng được hỗ trợ thực hiện dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh theo TT số 26/2018/TT-BTC
Công văn 3658/SYT-NVY ngày 17/12/2020 về kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh An Giang