Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 3139/SYT-NVD ngày 18/11/2019 về xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250mg giả
Công văn 3031/SYT-NVY ngày 15/11/2019 về báo cáo việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng vật tư; TTBYT (trong bệnh viện)
Công văn 3118/SYT-NVY ngày 15/11/2019 về truyền thông phòng, chống kháng thuốc
Kế hoạch số 3117/KH-SYT ngày 15/11/2019 về Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh An Giang năm 2019
Công văn 3116/BCĐ-AIDS ngày 15/11/2019 về Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự lễ mít tinh Ngày Thế giới Phòng, chống AIDS (1/12)
Báo cáo 3105/BC-SYT ngày 14/11/2019 về Công tác cải cách hành chính năm 2019
Công văn 3097/SYT-NVY ngày 13/11/2019 về triển khai đánh giá ứng dụng CNTT tại các bệnh viện theo tiêu chí bệnh viện thông minh tại Việt Nam
Công văn 3094/SYT-TCCB ngày 13/11/2019 về đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019
Công văn 3091/SYT-NVY ngày 13/11/2019 về thông báo mời tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo quản lý môi trường y tế
Công văn 3073/SYT-TCCB ngày 12/11/2019 về đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” năm 2019
Công văn3071/SYT-NVY ngày 12/11/2019 về báo cáo thực trạng trang thiết bị Trạm Y tế xã tham gia hoạt động y học gia đình
Công văn 3068/SYT-NVD ngày 11/11/2019 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020.
Kế hoạch số 3063/KH-SYT ngày 11/11/2019 về Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc và giám sát chất lượng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 3049/SYT-VP ngày 07/11/2019 về tổ chức Tổng kết thi đua cụm khối y tế năm 2019.
Công văn 3044/SYT-VP ngày 06/11/2019 về chuẩn bị Tổng kết công tác thi đua và xét khen thưởng 2019