Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2174/SYT-NVY ngày 09/8/2019 về đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải cơ sở y tế sau bão lũ năm 2019
Công văn 2170/SYT-NVY ngày 09/8/2019 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 2167/SYT-NVY ngày 09/8/2019 về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 2020
Công văn 2161/SYT-NVY ngày 08/8/2019 về đánh giá thực trạng khoa GMHS và HSTC
Công văn 2158/SYT-NVY ngày 07/8/2019 về thông báo bổ sung chỉ thị nhiệt (VVM7) trên lọ vắc xin
Kế hoạch số 2155/KH-BCĐLNATTP ngày 07/8/2019 về bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu 2019
Công văn 2145/SYT-NVY ngày 06/8/2019 về thông báo quyết định ban hành danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết
Công văn 2143/SYT-NVY ngày 06/8/2019 về sử dụng thuốc, VTYT Chương trình mục tiêu y tế dân số
Công văn 2127/SYT-NVY ngày 05/8/2019 về Thông báo bãi bỏ Quyết định số 2620/QĐ-BYT ngày 27/7/2012 và thực hiện Quyết định số 7130/QĐ-BYT
Công văn 2121/SYT-KHTC ngày 02/8/2019 về Báo cáo KHẨN tình hình quản lý trang thiết bị y tế năm 2019 của các Đơn vị y tế
Công văn 2120/SYT-NVY ngày 01/8/2019 về đăng ký tham dự lớp Xử trí sơ sinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1
Công văn 2106/SYT-NVY ngày 31/7/2019 về v góp ý hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh
Công văn 2101/SYT-TTra ngày 31/7/2019 về báo cáo phản ánh, kiến nghị về PKĐK Kiến Quốc
Công văn 2088/SYT-TCCB ngày 30/7/2019 về Lập danh sách VC xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III/2019
Công văn 2087/SYT-TCCB ngày 30/7/2019 về Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II/2019