Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1932/SYT-NVY ngày 05/8/2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
Công văn 1929/SYT-NVY ngày 04/8/2020 về tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ cao
Công văn 1927/SYT-NVD ngày 04/8/2020 về thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung thuốc quốc gia
Công văn 1925/SYT-NVY ngày 04/8/2020 về góp ý dự thảo về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 1920/SYT-NVY ngày 04/8/2020 về hỗ trợ y tế làm nhiệm vụ CSSK Hội đồng thi và học sinh Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020
Công văn 1919/SYT-KHTC ngày 04/8/2020 về góp ý kiến xây dựng ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế.
Công văn 1915/SYT-TCCB ngày 04/8/2020 về đăng ký tham dự bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2020
Kế hoạch số 1905/KH-SYT ngày 04/8/2020 về Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và dịch viêm đường hô hấp cấp
Công văn 1904/SYT-NVY ngày 04/8/2020 về báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 13/2012/TT-BYT
Công văn 1889/SYT-NVD ngày 03/8/2020 về thông báo thu hồi thuốc Genpharmason vi phạm mức độ 2
Công văn 1824/SYT-KHTC ngày 24/7/2020 về kết quả mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020
Công văn 1823/SYT-KHTC ngày 24/7/2020 về xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2020 – 2022
Kế hoạch số 1800/KH-SYT ngày 21/7/2020 về công tác y tế An Giang năm 2021
Công văn 1797/SYT-NVY ngày 21/7/2020 về tăng cường công tác tiêm chủng và giám sát bệnh
Báo cáo 1793/BC-SYT ngày 20/7/2020 về công tác y tế tháng 7/2020