Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1174/SYT-NVY ngày 02/5/2019 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019
Công văn 1153/SYT-NVY ngày 26/4/2019 về cung cấp thông tin về giám sát phản ứng sau tiêm chủng
Công văn 1152/SYT-NVY ngày 26/4/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2019
Công văn 1150/SYT-NVY ngày 26/4/2019 về tổ chức tập huấn công tác xã hội
Công văn 1145/SYT-NVY ngày 26/4/2019 về bảo mật, an toàn thông tin KCB BHYT
Công văn 1143/SYT-NVY ngày 26/4/2019 về tham gia “Chương trình bình chọn Cơ sở y tế Xanh – Vì sức khỏe cộng đồng
Công văn số 1111/SYT-NVY ngày 24/4/219 về Tổ chức trực và BC tình hình dịp lễ 30/4 và 01/5
Công văn 1104/SYT-KHTC ngày 23/4/2019 về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 1098/SYT-NVD ngày 22/4/2019 về báo cáo tình hình triển khai thực hiện chiến lược QG phát triển ngành Dược VN 2020 & tầm nhìn 2030
Công văn 1094/SYT-NVY ngày 22/4/2019 về triển khai Đề án tăng cường KS kê đơn & bán thuốc kê đơn gđ 2017-2020 & QL việc kết nối liên thông CS cung ứng thuốc
Công văn 1087/SYT-KHTC ngày 22/4/2019 về rà soát, sắp xếp xe ô tô công theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP
Báo cáo số 1077/BC-SYT ngày 19/4/2019 về Công tác Y tế tháng 4/2019
Công văn 1064/SYT-VP ngày 19/4/2019 về thay đổi ứng dụng họp, hội nghị trực tuyến
Công văn số 1062/SYT-NVYngày 19/4/2019 về thông báo đính chính thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 1061/SYT-NVY ngày 19/4/2019 vềQuyết định công bố danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế về hoạt động tiêm chủng hết hiệu lực toàn bộ.