Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2143/SYT-NVY ngày 06/8/2019 về sử dụng thuốc, VTYT Chương trình mục tiêu y tế dân số
Công văn 2127/SYT-NVY ngày 05/8/2019 về Thông báo bãi bỏ Quyết định số 2620/QĐ-BYT ngày 27/7/2012 và thực hiện Quyết định số 7130/QĐ-BYT
Công văn 2121/SYT-KHTC ngày 02/8/2019 về Báo cáo KHẨN tình hình quản lý trang thiết bị y tế năm 2019 của các Đơn vị y tế
Công văn 2120/SYT-NVY ngày 01/8/2019 về đăng ký tham dự lớp Xử trí sơ sinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1
Công văn 2106/SYT-NVY ngày 31/7/2019 về v góp ý hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh
Công văn 2101/SYT-TTra ngày 31/7/2019 về báo cáo phản ánh, kiến nghị về PKĐK Kiến Quốc
Công văn 2088/SYT-TCCB ngày 30/7/2019 về Lập danh sách VC xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III/2019
Công văn 2087/SYT-TCCB ngày 30/7/2019 về Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II/2019
Công văn 2078/SYT-NVY ngày 29/7/2019 về triển khai Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ
Công văn 2077/SYT-NVY ngày 29/7/2019 về tham gia khảo sát toàn cầu về KSNK và vệ sinh tay
Công văn 2075/SYT-NVD ngày 29/7/2019 về Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm
Công văn 2072/SYT-NVD ngày 29/7/2019 về thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 2068/SYT-NVY ngày 26/7/2019 về sử dụng hai loại vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five) và DPT-VGB-Hib (SII) trong TCMR
Công văn 2063/SYT-NVY ngày 26/7/2019 về sử dụng thuốc ARV trong điều trị trẻ nhiễm HIV
Công văn số 2062/SYT-NVY ngày 26/7/2019 về tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Ebola