Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 162/SYT-NVD ngày 20/01/2020 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 146/SYT-KHTC ngày 17/01/2020 về báo cáo tình hình kiểm tra việc chấp hành thu giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang.
Công văn 138/SYT-KHTC ngày 17/01/2020 về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
Báo cáo 121/BC-SYT ngày 15/01/2020 về công tác y tế năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Công văn 113/SYT-NVD ngày 15/01/2020 về Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế năm 2020.
Công văn 112/SYT-KHTC ngày 15/01/2020 về thực hiện quyết toán ngân sách năm 2019
Công văn 111/SYT-NVY ngày 15/01/2020 về tổ chức trực và tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Công văn 108/SYT-NVY ngày 15/01/2020 về góp ý dự thảo TT Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong lĩnh vực gia dụng về y tế tại Việt Nam
Công văn 107/SYT-TCCB ngày 14/01/2020 về kết quả nhận xét đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019
Công văn 106/SYT-NVD ngày 14/01/2020 về Thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Kế hoạch số 104/KH-SYT ngày 1401/2020 về thực hiện xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán ngân sách 2019
Công văn 102/SYT-NVY ngày 14/01/2020 về tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020
Công văn 87/SYT-NVY ngày 10/01/2020 về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản (trang thiết bị văn phòng) theo phương thức tập trung năm 2020.
Công văn 71/SYT-NVY ngày 08/01/2020 về thực hiện kiểm tra, giám sát và thông tin báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT
Công văn 65/SYT-KHTC ngày 08/01/2020 về thực hiện chi lương hai tháng 01; 02/2020 trong tháng 01/2020