Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 3530/SYT-NVY ngày 26/12/2019 về triển khai sử dụng phần mềm báo cáo quản lý môi trường y tế
Công văn 3528/SYT-NVY ngày 26/12/2019 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 - 2020
Công văn 3520/SYT-VP ngày 25/12/2019 về báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 2019
Công văn 3519/SYT-TCCB ngày 25/12/2019 về đăng ký nhu cầu bác sĩ về công tác tại đơn vị giai đoạn 2020-2025.
Báo cáo 3467/BC-SYT ngày 20/12/2019 về Công tác Y tế năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Công văn 3501/SYT-NVY ngày 24/12/2019 về triển khai thực hiện quyết định 74/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Công văn 3490/SYT-NVD ngày 24/12/2019 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 3486/SYT-NVY ngày 24/12/2019 về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 trên địa bàn tỉnh
Công văn 3484/SYT-KHTC ngày 23/12/2019 về báo cáo tình hình triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn 3469/SYT-NVY ngày 23/12/2019 về đảm bảo cung ứng thuốc chữa bệnh dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020
Báo cáo 3464/BC-SYT ngày 20/12/2019 về Công tác Y tế tháng 12 năm 2019
Công văn 3461/SYT-KHTC ngày 20/12/2019 về đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm 2019
Công văn 3432/SYT-NVY ngày 17/12/2019 về dự trù số lượng hóa chất, vật tư y tế đủ sử dụng đến kết quả thầu 2019-2020
Công văn 3428/SYT-NVD ngày 17/12/2019 về yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu
Công văn 3427/SYT-NVD ngày 17/12/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng