Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1776/SYT-NVY ngày 27/6/2019 về chấp thuận việc khảo sát nghiên cứu cộng đồng
Công văn 1772/SYT-NVY ngày 27/6/2019 về thống kê thông tin mạng lưới dinh dưỡng bà mẹ trẻ em
Công văn 1753/SYT-NVY ngày 25/6/2019 về giám sát công tác quản lý chất thải y tế đợt I/2019
Công văn 1865/SYT-NVD ngày 08/7/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Alphachymotrypsine 4200
Công văn 1746/SYT-NVY ngày 25/6/2019 về tăng cường truyền thông về chính sách pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày BHYT VN 01/7/2019
Công văn 1740/SYT-NVY ngày 24/6/2019 về triển khai hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019
Công văn 1725/SYT-NVY ngày 21/6/2019 về Thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về phòng, chống xâm hại tình dục
Công văn 1724/SYT-NVY ngày 21/6/2019 về triển khai một số nội dung phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh
Công văn 1723/SYT-TCCB ngày 21/6/2019 về rà soát báo cáo Danh mục vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Y tế.
Công văn 1721/SYT-NVD ngày 21/6/2019 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020.
Công văn 1691/SYT-NVY ngày 20/6/2019 về thông báo về Quyết định ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)"
Công văn số 1692/SYT-NVY ngày 20/6/2019 về cung cấp thông tin các cơ sở hành nghề KBCB YHCT do tôn giáo thành lập
Báo cáo số 1673/BC-SYT ngày 19/6/2019 về Công tác Y tế 6 tháng đầu năm 2019
Công văn số 1677/SYT-NVY ngày 19/6/2019 về Ngành Y tế tham gia chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Công văn số 1662/SYT-NVY ngày 18/6/2019 về tăng cường phòng chống, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh sởi và lấy mẫu bệnh phẩm