Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch số 2831/KH-SYT ngày 16/10/2019 về Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” từ năm 2019 đến năm 2025
Công văn 2829/SYT-NVY ngày 15/10/2019 về góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chấm dứt phóng uế bừa bãi giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Công văn 2820/SYT-KHTC ngày 15/10/2019 về báo cáo công tác hoạt động và giá thu phí dịch vụ trông giữ xe
Công văn 2817/SYT-NVD ngày 14/10/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 2807/SYT-KHTC ngày 14/10/2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.
Công văn 2790/SYT-KHTC ngày 11/10/2019 về góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Công văn 2784/SYT-KHTC ngày 11/10/2019 về kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cơ quan đơn vị hưởng lương từ nguồn ngân sách
Công văn 2782/SYT-NVY ngày 11/10/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang
Công văn 2765/SYT-NVD ngày 09/10/2019 về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2019
Công văn 2753/SYT-NVY ngày 09/10/2019 về Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BYT
Công văn 2745/SYT-NVD ngày 08/10/2019 về Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 2744/SYT-NVY ngày 08/10/2019 về Thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép
Công văn 2741/SYT-NVY ngày 08/10/2019 về tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kiến thức lão khoa cho cán bộ Y tế cơ sở về “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”
Công văn 2738/SYT-NVY ngày 08/10/2019 về góp ý Dự thảo các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn
Công văn 2736/SYT-NVY ngày 07/10/2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ