Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1963/SYT-KHTC ngày 15/7/2019 về xây dựng dự toán NSNN 2020 & KH tài chính NSNN 3 năm 2020-2022
Công văn 1962/SYT-NVD ngày 15/7/2019 về Công bố DS người được cấp thẻ "Người giới thiệu thuốc"
Công văn 1955/SYT-NVY ngày 15/7/2019 về triển khai khảo sát “Rà soát, đánh giá Giám sát tử vong mẹ và đáp ứng”
Công văn 1954/SYT-NVY ngày 15/7/2019 về chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B, giang mai lây truyền từ mẹ sang con.
Công văn 1934/SYT-KHTC ngày 12/7/2019 về triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC
Công văn 1933/SYT-KHTC ngày 12/7/2019 về lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Y tế
Công văn 1926/SYT-NVD ngày 11/7/2019 về Xin ý kiến góp ý dự thảo TT sửa đổi , bổ sung Khoản 4 Điều 4 TT 06/2011/TT-BYT
Công văn 1924/SYT-NVY ngày 11/7/2019 về triển khai điểm tiêm chủng trẻ em tại bệnh viện và TTYT huyện, thị xã, thành phố
Công văn 1921/SYT-NVY ngày 11/7/2019 về Thông báo hội nghị khoa học 2019
Công văn 1913/SYT-NVY ngày 11/7/2019 về đánh giá mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở KBCB
Công văn 1904/SYT-NVY ngày 10/7/2019 về treo bandrol, biểu ngữ, áp phích hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2019
Thông báo 1879/TB-SYT ngày 09/7/2019 về tổ chức CT tập huấn Chuyên đề "Tiếp cận đa chiều trong công tác quản lý thuốc và thực hành lâm sàng"
Công văn 1868/SYT-NVY ngày 08/7/2019 về tổng kết 10 năm thực hiện NĐ 109/NĐ-CP
Công văn 1867/SYT-NVY ngày 08/7/2019 về báo cáo kết quả bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu 2019
Công văn 1866/SYT-NVY ngày 08/7/2019 về thực hiện NQ số 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm an ninh trật tư an toàn giao thông & chống ùn tắc giao thông 2019-2021 An Giang