Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch số 1037/KH-SYT ngày 17/4/2019 về Phúc tra Trạm Y tế thực hiện đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã” năm 2019
Công văn 1032/SYT-NVY ngày 17/4/2019 về xin thay thế hàng tạm thời mã hàng VT0435
Công văn 1015/SYT-NVD ngày 16/4/2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm
Công văn số 1014/SYT-NVY ngày 16/4/2019 về báo cáo hoạt động cấp cứu 115 và cấp cứu ngoại viện
Công văn số 979/SYT-NVY ngày 10/4/2019 về phân cấp quản lý, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế
Công văn số 977/SYT-NVY ngày 10/4/2019 về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em
Công văn 954/SYT-KHTC ngày 09/4/2019 về xây dựng kế hoạch triển khai phần mềm Thống kê y tế
Kế hoạch số 952/KH-SYT ngày 09/4/2019 về Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019 tỉnh An Giang
Công văn 931/SYT-TCCB ngày 08/4/2019 về đăng ký nhu cầu đào tạo liên tục chuyên đề “Dược lâm sàng” và “Siêu âm tổng quát” 06 tháng tại An Giang
Công văn 908/SYT-NVY ngày 05/4/2019 về kiểm tra công tác khám sức khỏe đối với người lái xe ô tô
Công văn 895/SYT-NVD ngày 04/4/2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Kế hoạch số 893/KH-SYT ngày 04/4/2019 về Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019
Kế hoạch số 866/KH-SYT ngày 02/4/2019 về Triển khai công tác tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai năm 2019
Kế hoạch số 865/KH-SYT ngày 02/4/2019 về Triển khai Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản năm 2019
Công văn 864/SYT-NVY ngày 02/4/2019 về thực hiện xét nghiệm Huyết thanh học ký sinh trùng sán dây lợn