Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 151/SYT-KHTC ngày 16/01/2019 về triển khai thực hiện Thông tư 113/2018/TT-BTC
Công văn 150/SYT-KHTC ngày 16/01/2019 về thực hiện dự toán NSNN 2019
Công văn 144/SYT-KHTC ngày 16/01/2019 về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2019
Công văn 143/SYT-NVY ngày 16/01/2019 về đề xuất TYT xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
Công văn 132/SYT-NVD ngày 15/01/2019 về triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP, Thông tư 35/2018/TT-BYT, Thông tư 36/2018/TT-BYT
Công văn 130/SYT-NVY ngày 15/01/2019 về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 2019-2020
Công văn 104/SYT-NVY ngày 14/01/2019 về tổ chức triển khai vắc xin ComBE Five trong tiêm chủng thường xuyên.
Công văn 99/SYT-KHTC ngày 14/01/2019 về trợ cấp cho CBCCVC dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Công văn 93/SYT-KHTC ngày 11/01/2019 về lập và thời gian nộp báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính năm 2018
Công văn 88/SYT-NVY ngày 10/01/2019 về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 (đợt 2)
Công văn 86/SYT-NVY ngày 10/01/2019 về báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2018
Kế hoạch số 81/KH-SYT ngày 10/01/2019 về chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-HIB (COMBE FIVE) trong tiêm chủng mở rộng tỉnh An Giang
Công văn 78/SYT-NVY ngày 10/01/2019 về hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS
Công văn 75/SYT-NVY ngày 10/01/2019 về công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thực hiện hành Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Công văn 74/SYT-NVY ngày 10/01/2019 về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe