Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1889/SYT-NVD ngày 03/8/2020 về thông báo thu hồi thuốc Genpharmason vi phạm mức độ 2
Công văn 1824/SYT-KHTC ngày 24/7/2020 về kết quả mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2020
Công văn 1823/SYT-KHTC ngày 24/7/2020 về xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2020 – 2022
Kế hoạch số 1800/KH-SYT ngày 21/7/2020 về công tác y tế An Giang năm 2021
Công văn 1797/SYT-NVY ngày 21/7/2020 về tăng cường công tác tiêm chủng và giám sát bệnh
Báo cáo 1793/BC-SYT ngày 20/7/2020 về công tác y tế tháng 7/2020
Công văn 1789/SYT-NVY ngày 20/7/2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
Công văn 1782/SYT-NVD ngày 20/7/2020 về tổ chức đấu thầu tập trung các thuốc năm 2020 thuộc Quyết định 2710/QĐ-BYT
Công văn 1780/SYT-NVY ngày 20/7/2020 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng
Công văn 1779/SYT-NVD ngày 20/7/2020 về cung ứng thuốc Dextran trong điều trị sốc trên bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nặng
Công văn 1777/SYT-KHTC ngày 20/7/2020 về Thông báo triển khai thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế
Công văn 1773/SYT-TCCB ngày 20/7/2020 về báo cáo tổ chức bộ máy lao động y tế hàng năm.
Công văn 1766/SYT-NVY ngày 17/7/2020 về thay đổi thông tin nhà thầu của thầu thuốc 2019-2020 cho các cơ sở y tế trong tỉnh.
Công văn 1765/SYT-NVD ngày 17/7/2020 về V/v điều chỉnh thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Kế hoạch số 1758/KH-SYT ngày 16/7/2020 về Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020