Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 3527/SYT-NVY ngày 07/12/2020 về lịch kiểm tra công tác y tế năm 2020
Kế hoạch số 3524/KH-SYT ngày 07/12/2020 về khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2020
Công văn 3522/SYT-Ttra ngày 07/12/2020 về thực hiện lĩnh vực “xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL tại tỉnh” theo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2020
Công văn 3511/SYT-NVD ngày 07/12/2020 về cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin
Công văn 3504/SYT-NVY ngày 04/12/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh
Báo cáo 3496/BC-BCĐLNATTP ngày 04/12/2020 về công tác bảo đảm ATTP năm 2020
Công văn 3491/SYT-TCCB ngày 03/12/2020 về rà soát báo cáo và đăng ký nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thuộc phòng khám sức khỏe cán bộ tỉnh
Công văn 3482/SYT-NVD ngày 02/12/2020 về thông báo thu hồi thuốc Sedtyl, lô 03M19
Kế hoạch số 3460/KH-SYT ngày 30/11/2020 về Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động QG về Dân số
Công văn 3444/SYT-NVY ngày 27/11/2020 về tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh whitmore
Kế hoạch số 3438/KH-SYT ngày 26/11/2020 về Triển khai kiểm tra công tác y tế, khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2020
Công văn 3436/SYT-NVY ngày 26/11/2020 về Góp ý dự thảo Đề án chuyển giao kỹ thuật tuyến huyện
Công văn 3435/SYT-KHTC ngày 26/11/2020 về báo cáo nguồn kinh phí tài trợ và viện trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19
Kế hoạch số 3169/KH-SYT ngày 02/11/2020 về tập huấn phần mềm thống kê y tế điện tử tại An Giang
Kế hoạch số 2739/KH-SYT ngày 02/11/2020 về tập huấn triển khai phần mềm HSSK điện tử tại An Giang