Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch số 3169/KH-SYT ngày 02/11/2020 về tập huấn phần mềm thống kê y tế điện tử tại An Giang
Kế hoạch số 2739/KH-SYT ngày 02/11/2020 về tập huấn triển khai phần mềm HSSK điện tử tại An Giang
Công văn 3416/SYT-KHTC ngày 24/11/2020 về thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn hàng năm từ nguồn thu hợp pháp
Công văn 3402/SYT-TCCB ngày 24/11/2020 về rà soát người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập
Công văn 3219/SYT-NVY ngày 23/11/2020 về thực hiện kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện tham gia GT vi phạm nồng độ cồn đến cấp cứu tại các CSYT trên địa bàn tỉnh
Công văn 3216/SYT-NVD ngày 23/11/2020 về thông báo thu hồi thuốc Atibutrex vi phạm mức độ 2
Công văn 3215/SYT-NVD ngày 23/11/2020 về báo cáo và hủy thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Công văn 3210/SYT-NVD ngày 23/11/2020 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3
Công văn 3208/SYT-KHTC ngày 20/11/2020 về đăng ký tham dự bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng chuyên ngành đấu giá tài sản
Báo cáo 3206/BC-SYT ngày 20/11/2020 về công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo 3199/TB-SYT ngày 19/11/2020 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và hợp đồng lao động thuộc Sở Y tế năm 2020
Công văn 3194/SYT-KHTC ngày 19/11/2020 về khắc phục những tồn tại trong công tác tài chính kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Công văn 3188/SYT-KHTC ngày 18/11/2020 về xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị
Báo cáo 3184/BC-SYT ngày 18/11/2020 về công tác y tế tháng 11/2020
Công văn 3163/SYT-NVD ngày 16/11/2020 về cchất lượng thuốc Protamin Choay 1000 U.A.H/ml