Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 143/SYT-NVY ngày 18/01/2021 về Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế do Sở Y tế cấp về các Đơn vị y tế giai đoạn 2018 đến nay
Công văn 141/SYT-NVY ngày 18/01/2021 về triển khai đánh giá thực trạng trang thiết bị, vật tư y tế chăm sóc hô hấp
Thông báo 138/TB-SYT ngày 15/01/2021 về Lịch giao ban trực tuyến ngành y tế năm 2021
Công văn 137/SYT-KHTC ngày 15/01/2021 về thực hiện các công trình xử lý chất thải y tế theo hồ sơ môi trường tại các Trạm Y tế
Công văn 119/SYT-KHTC ngày 14/01/2021 về xử lý ngân sách cuối năm, lập và gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020
Công văn 115/SYT-NVY ngày 14/01/2021 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2
Công văn 114/SYT-NVD ngày 14/01/2021 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Công văn 109/SYT-KHTC ngày 13/01/2021 về Thông báo thực hiện Thông tư số 33/2020/TT-BYT Quy định danh mục TTBYT phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật
Công văn 94/SYT-KHTC ngày 12/01/2021 về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
Công văn 90/SYT-TCCB ngày 12/01/2021 về công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II chuyên ngành y tế
Công văn 84/SYT-KHTC ngày 12/01/2021 về ý kiến hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm HbA1C
Công văn 81/SYT-KHTC ngày 12/01/2021 về Thông báo thực hiện nhu cầu mua sắm TTBYT theo phương thức tập trung; lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2021.
Công văn 80/SYT-NVY ngày 12/01/2021 về tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ Tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19
Công văn 71/SYT-NVD ngày 11/01/2021 về hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia 2021
Công văn 69/SYT-KHTC ngày 11/01/2021 về báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 và xây dựng chỉ tiêu năm 2021