Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch 1285/KH-SYT ngày 27/5/2021 về Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
Công văn 1276/SYT-NVY ngày 26/5/2021 về báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật
Công văn 1273/SYT-VP ngày 26/5/2021 về cung cấp thông tin đơn vị tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử
Công văn 1270/SYT-KHTC ngày 26/5/2021 về tham gia góp ý kiến dự thảo NĐ quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh liên kết, thuê tài sản, thuê
Công văn 1265/SYT-NVY ngày 25/5/2021 về tiếp nhận ti vi phục vụ công tác truyền thông phòng, chống lao
Công văn 1264/SYT-NVD ngày 25/5/2021 về cử đại diện tham gia Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Công văn 1259/SYT-NVD ngày 25/5/2021 về cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon
Công văn 1239/SYT-NVY ngày 24/5/2021 về triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Công văn 1228/SYT-KHTC ngày 21/5/2021 về báo cáo ước tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Công văn 1220/SYT-NVY ngày 20/5/2021 về báo cáo số điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19, dự kiến số ngày tiêm và số lượng người được tiêm tại địa phương
Công văn 1215/SYT-KHTC ngày 20/5/2021 về thực hiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế và định mức xe ô tô chuyên dùng tham gia Dự án ADB.84
Công văn 1212/SYT-NVY ngày 20/5/2021 khảo sát nhu cầu đào tạo công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ
"Kế hoạch số 1207/KH-SYT ngày 20/5/2021 về Triển khai thi hành NĐ số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh"
Công văn 1206/SYT-NVD ngày 20/5/2021 triển khai thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP
Công văn 1205/SYT-NVD ngày 20/5/2021 phân bổ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19