Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 3644/SYT-NVY ngày 16/12/2020 về góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục trang thiết bị y tế tối thiểu của trạm y tế xã
Công văn 3618/SYT-NVD ngày 14/12/2020 về tổ chức mua sắm các thuốc thuộc Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT
Công văn 3611/SYT-NVD ngày 14/12/2020 về thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu Bortenat 2mg
Công văn 3610/SYT-NVD ngày 14/12/2020 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3
Công văn 3606/SYT-VP ngày 14/12/2020 về báo cáo hiện trạng phần mềm phòng chống mã độc, bản quyền phần mềm phòng chống mã độc
Công văn 3595/SYT-NVY ngày 11/12/2020 về hướng dẫn báo cáo Thống kê Y tế điện tử theo Thông tư 37/2019/TT-BYT
Công văn 3591/SYT-NVY ngày 11/12/2020 về báo cáo kết quả khám, cấp cứu tai nạn giao thông năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
Công văn 3587/SYT-NVY ngày 11/12/2020 về báo cáo thực trạng về hệ thống dây chuyền lạnh
Công văn 3578/SYT-KHTC ngày 10/12/2020 về triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT
Công văn 3557/SYT-NVY ngày 08/12/2020 về điều chỉnh thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 3553/SYT-NVD ngày 08/12/2020 về điều chỉnh thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 3528/SYT-NVY ngày 08/12/2020 về cung cấp dữ liệu KCB phục vụ tính toán quỹ định suất và DRG năm 2021
Quyết định số 1271/QĐ-SYT ngày 11/12/2020 về Thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế năm 2020
Công văn 3533/SYT-NVY ngày 08/12/2020 về tạm dừng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động QG về Dân số & Kỷ niệm ngày DSVN (26/12) năm 2020
Công văn 3530/SYT-NVY ngày 08/12/2020 về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020