Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1084/SYT-KHTC ngày 29/4/2020 về Công văn 1084/SYT-KHTC ngày 29/4/2020 về Thực hiện Công văn số 411/UBND-TH triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
Công văn 1078/SYT-NVY ngày 29/4/2020 về thực hiện nghiêm Công điện 1898 và triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn
Công văn 1068/SYT-KHTC ngày 28/4/2020 về tình hình nộp thuế năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Công văn 1063/SYT-VP ngày 28/4/2020 về Góp ý dự thảo quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối y tế năm 2020
Công văn 1061/SYT-NVY ngày 28/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Công văn 1059/BCĐLNATTP ngày 27/4/2020 về treo băng rôn hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
Kế hoạch số 1054/KH-SYT ngày 27/4/2020 về Tổ chức đấu thầu mua thuốc năm 2020
Công văn 1043/SYT-NVD ngày 24/4/2020 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 1042/SYT-NVD ngày 24/4/2020 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 1026/SYT-NVY ngày 23/4/2020 về mua sắm hóa chất, vật tư y tế sử dụng đến khi có kết quả thầu tập trung 2020
Công văn 1023/SYT-VP ngày 24/42020 về đề xuất khen thưởng sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch số 1014/KH-SYT ngày 21/4/2020 về Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2020 của Sở Y tế
Báo cáo 999/BC-SYT ngày 20/4/2020 về Công tác y tế tháng 04 năm 2020
Báo cáo 977/BC-SYT ngày 16/4/2020 về Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn 976/SYT-NVY ngày 16/4/2020 về báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 3500/SYT-NVY