Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2817/SYT-NVD ngày 14/10/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 2807/SYT-KHTC ngày 14/10/2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.
Công văn 2790/SYT-KHTC ngày 11/10/2019 về góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Công văn 2784/SYT-KHTC ngày 11/10/2019 về kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cơ quan đơn vị hưởng lương từ nguồn ngân sách
Công văn 2782/SYT-NVY ngày 11/10/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang
Công văn 2765/SYT-NVD ngày 09/10/2019 về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2019
Công văn 2753/SYT-NVY ngày 09/10/2019 về Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BYT
Công văn 2745/SYT-NVD ngày 08/10/2019 về Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 2744/SYT-NVY ngày 08/10/2019 về Thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép
Công văn 2741/SYT-NVY ngày 08/10/2019 về tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kiến thức lão khoa cho cán bộ Y tế cơ sở về “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”
Công văn 2738/SYT-NVY ngày 08/10/2019 về góp ý Dự thảo các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn
Công văn 2736/SYT-NVY ngày 07/10/2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 2735/SYT-NVY ngày 07/10/2019 về đăng ký tham gia báo cáo chia sẻ kinh nghiệm theo hình thức Poster về an toàn người bệnh
Kế hoạch số 2729/KH-SYT ngày 07/10/2019 về Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2019
Công văn 2728/SYT-TCCB ngày 07/10/2019 về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2019