Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2560/SYT-NVY ngày 15/10/2020 về mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế không trúng thầu tập trung 2020
Công văn 2551/SYT-NVY ngày 15/10/2020 về ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
Công văn 2549/SYT-NVY ngày 14/10/2020 về khảo sát thực trạng công nghệ thông tin
Công văn 2545/SYT-KHTC ngày 13/10/2020 về đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp và công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2020
Công văn 2541/SYT-TTra ngày 13/10/2020 về báo cáo hoạt động liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế từ năm 2010 đến nay
Công văn 2518/SYT-TTra ngày 13/10/2020 về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020
Công văn 2514/SYT-NVD ngày 12/10/2020 về cung ứng thuốc chứa hoạt chất Phenobarbital dạng tiêm
Công văn 2504/SYT-NVY ngày 08/10/2020 về phối hợp triển khai điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm 2020
Kế hoạch số 2503/KH-SYT ngày 08/10/2020 về công tác y tế An Giang năm 2021
Công văn 2496/SYT-NVY ngày 08/10/2020 về hướng dẫn cung cấp xét nghiệm tải lượng HIV nguồn Quỹ BHYT
Công văn 2491/SYT-NVY ngày 07/10/2020 về hướng dẫn lập kế hoạch phát triển y tế 5 năm 2021-2025
Công văn 2488/SYT-NVD ngày 07/10/2020 về điều chỉnh thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020.
Công văn 2467/SYT-NVY ngày 05/10/2020 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện
Công văn 2465/SYT-VP ngày 02/10/2020 về triển khai Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH
Công văn 2461/SYT-TCCB ngày 02/10/2020 về phối hợp chiêu sinh và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn tại An Giang