Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 799/SYT-NVY ngày 30/3/2020 về tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn 797/SYT-NVY ngày 30/3/2020 về rà soát người về từ nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19
Công văn 783/SYT-NVY ngày 27/3/2020 về hướng dẫn tạm thời cách ly tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19
Công văn 782/SYT-NVY ngày 27/3/2020 về triển khai ứng dụng quản lý khai báo y tế toàn dân NCOVI
Công văn 780/SYT-VP ngày 27/3/2020 về thực hiện việc gởi, nhận văn bản điện tử theo quy định
Công văn 773/SYT-NVD ngày 26/3/2020 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020.
Công văn 769/SYT-NVY ngày 26/3/2020 về phối hợp hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại chung cư
Báo cáo 767/BC-SYT ngày 26/3/2020 về Kết quả kiểm tra giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Công văn 764/SYT-KHTC ngày 26/3/2020 về triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020
Công văn 763/SYT-TTra ngày 26/3/2020 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại đơn vị
Kế hoạch số 761/KH-SYT ngày 26/3/2020 về Lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các đối tượng tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh An Giang
Kế hoạch số 760/KH-SYT ngày 26/3/2020 về triển khai thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác dân số 2020
Kế hoạch số 759/KH-SYT ngày 26/3/2020 về Triển khai thực hiện Chương trình truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số & phát triển năm 2020
Công văn 756/SYT-NVD ngày 25/3/2020 về kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Thông báo số 745/TB-SYT ngày 25/3/2020 về kết quả khen thưởng năm 2020