Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1349/SYT-NVD ngày 28/5/2020 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 1331/SYT-TCCB ngày 27/5/2020 vềbáo cáo số lượng người làm việc và Kế hoạch biên chế số lượng người làm việc năm 2021
Công văn 1329/SYT-KHTC ngày 27/5/2020 về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Công văn 1328/SYT-TTra ngày 26/5/2020 về gửi tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo
Công văn 1327/SYT-NVD ngày 26/5/2020 về Công bố danh sách người được cấp thẻ "người giới thiệu thuốc"
Công văn 1299/SYT-NVY ngày 25/5/2020 về tăng cường công tác tiêm chủng
Công văn 1297/SYT-NVY ngày 25/5/2020 về Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá 2020
Công văn 1263/SYT-NVD ngày 20/5/2020 về báo cáo định kỳ tình hình sử dụng thuốc; hóa chất, vật tư y tế trúng thầu
Công văn 1262/SYT-KHTC ngày 19/5/2020 về đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực y tế
Kế hoạch số 1261/KH-SYT ngày 19/5/2020 về Kiểm tra các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh năm 2020
Kế hoạch số 1260/KH-SYT ngày 19/5/2020 về Kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020 các đơn vị y tế trực thuộc
Công văn 879/SYT-NVD ngày 08/4/2020 về yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Công văn 1218/SYT-NVY ngày 15/5/2020 về báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
Công văn 1214/SYT-NVD ngày 14/5/2020 về tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc
Công văn 1133/SYT-NVY ngày 07/5/2020 về phối hợp tiếp nhận người nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện và phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở điều trị, cai nghiện