Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1107/SYT-VP ngày 04/5/2020 về phân phối thiết bị sát khuẩn thông minh
Công văn 1105/SYT-VP ngày 04/5/2020 về triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính Nhà nước
Kế hoạch số 1025/KH-SYT ngày 23/4/2020 về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Công văn 1060/SYT-NVY ngày 27/4/2020 về phân phối hàng chống dịch.
Công văn 1084/SYT-KHTC ngày 29/4/2020 về Công văn 1084/SYT-KHTC ngày 29/4/2020 về Thực hiện Công văn số 411/UBND-TH triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
Công văn 1078/SYT-NVY ngày 29/4/2020 về thực hiện nghiêm Công điện 1898 và triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn
Công văn 1068/SYT-KHTC ngày 28/4/2020 về tình hình nộp thuế năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Công văn 1063/SYT-VP ngày 28/4/2020 về Góp ý dự thảo quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối y tế năm 2020
Công văn 1061/SYT-NVY ngày 28/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Công văn 1059/BCĐLNATTP ngày 27/4/2020 về treo băng rôn hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
Kế hoạch số 1054/KH-SYT ngày 27/4/2020 về Tổ chức đấu thầu mua thuốc năm 2020
Công văn 1043/SYT-NVD ngày 24/4/2020 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 1042/SYT-NVD ngày 24/4/2020 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 1026/SYT-NVY ngày 23/4/2020 về mua sắm hóa chất, vật tư y tế sử dụng đến khi có kết quả thầu tập trung 2020
Công văn 1023/SYT-VP ngày 24/42020 về đề xuất khen thưởng sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh