Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 3795/SYT-KHTC ngày 31/12/2020 về báo cáo kết quả THTK, CLP và đánh giá kết quả THTK, CLP trong lĩnh vực chi thường xuyên năm 2020
Công văn 3794/SYT-KHTC ngày 31/12/2020 về báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2020
Công văn 3796/SYT-NVY ngày 31/12/2020 về thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYTtheo điểm b khoản 3 và khoản d Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế
Công văn 3875/SYT-KHTC ngày 29/12/2020 về triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT
Công văn 3780/SYT-NVD ngày 28/12/2020 về cập nhật số liệu thuốc ARV nguồn BHYT lên cổng giám định BHYT ngay khi cung cấp thuốc ARV điều trị người bệnh
Kế hoạch số 3778/KH-BCĐLNATTP ngày 28/12/2020 về Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
Công văn 3744/SYT-KHTC ngày 25/12/2020 về đánh giá thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC
Công văn 3739/SYT-KHTC ngày 24/12/2020 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư
Công văn 3720/SYT-NVY ngày 23/12/2020 về thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về thực hiện bảo hiểm y tế
Công văn 3716/SYT-NVY ngày 22/12/2020 về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT huyện, quận, thị xã, thành phố
Công văn 3710/SYT-KHTC ngày 22/12/2020 về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản (máy móc thiết bị văn phòng) theo phương thức tập trung năm 2021.
Công văn 3705/SYT-NVY ngày 22/12/2020 về báo cáo kết quả triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2020
Quyết định số 1305/QĐ-SYT ngày 21/12/2020 về Công nhận "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 2020
Báo cáo 3690/BC-SYT ngày 21/12/2020 về công tác y tế tháng 12/2020
Công văn 3667/SYT-NVY ngày 18/12/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19