Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 59/SYT-TCCB ngày 07/01/2020 về thực hiện báo cáo định kỳ đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
Công văn 54/SYT-KHTC ngày 07/01/2020 về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ tư chủ năm 2019
Công văn 53/SYT-NVY ngày 07/01/2020 về đẩy mạnh công tác quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
Công văn 52/BCĐLNATTP ngày 07/01/2020 về treo băng-rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán năm 2020
Công văn 49/SYT-NVY ngày 07/01/2020 về ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT 2020
Công văn 48/SYT-NVY ngày 07/01/2020 về đẩy mạnh truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con
Công văn 38/SYT-NVY ngày 06/01/2020 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 36/SYT-KHTC ngày 06/01/2020 về trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức dịp Tết Canh Tý năm 2020
Công văn 17/SYT-NVY ngày 03/01/2020 về thực hiện báo cáo thống kê Y tế năm 2019 và thời gian tiếp theo trên phần mềm tại trang web: baocao.tkyt.vn
Công văn 15/SYT-NVY ngày 03/01/2020 về thông báo lịch giao ban cấp 2 của Sở Y tế trong năm 2020
Công văn 14/SYT-KHTC ngày 03/01/2020 về báo cáo tham luận về Hoạt động TTYT huyện
Công văn 13/SYT-NVY ngày 03/01/2020 về tăng cường phòng, chống bệnh cúm
Công văn 07/SYT-NVY ngày 02/01/2020 về tổng hợp báo cáo sự cố y khoa 6 tháng cuối năm 2019
Công văn 04/SYT-NVY ngày 02/01/2020 về báo cáo tình hình tai nạn giao thông năm 2019
Công văn 3567/SYT-KHTC ngày 31/122019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật