Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Báo cáo 1465/BC-SYT ngày 12/6/2020 về Tình hình thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND 6 tháng đầu năm 2020
Kế hoạch số 1452/KH-SYT ngày 12/6/2020 về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh An Giang lần thứ IV – năm 2020
Công văn 1434/HD-SYT ngày 10/6/2020 về Thực hiện kế hoạch công tác dân số năm 2020
Công văn 1435/SYT-NVY ngày 10/6/2020 về cung cấp số lượng máy tính hiện đang sử dụng tại đơn vị
Báo cáo 1429/BC-SYT ngày 09/62020 về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Công văn 1417/SYT-TCCB ngày 08/6/2020 về đăng ký tham dự khoá tập huấn ngắn hạn Kiểm soát nhiễm khuẩn
Công văn 1415/SYT-KHTC ngày 08/6/2020 về đề xuất các tổ chức, cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội (lĩnh vực y tế) trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017- 2020
Công văn 1372/SYT-TCCB ngày 02/6/2020 về khảo sát nhu cầu đào tạo làm việc với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Công văn 1380/BCĐ ngày 03/6/2020 về Triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020
Công văn 1378/SYT-KHTC ngày 03/6/2020 về xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế.
Công văn 1371/SYT-NVY ngày 01/6/2020 về triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin MR và vắc xin IPV
Công văn 1370/SYT-NVY ngày 01/6/2020 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng
Kế hoạch số 1351/KH-SYT ngày 29/5/2020 về triển khai Đề án “XHH cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển” năm 2020
Kế hoạch số 1350/KH-SYT ngày 29/5/2020 về Triển khai công tác tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai năm 2020
Kế hoạch số 903/KH-SYT ngày 09/4/2020 về Kiểm tra công vụ năm 2020