Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2469/SYT-NVY ngày 12/9/2019 về phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế theo Chỉ thị số 10/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế
Công văn 2466/SYT-NVY ngày 12/9/2019 về thông báo thời gian và nội dung làm việc của Đoàn khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế
Công văn 2465/SYT-NVY ngày 12/9/2019 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC"
Công văn 2442/SYT-NVD ngày 09/9/2019 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 2437/SYT-NVY ngày 09/9/2019 về hướng dẫn chuẩn chất lượng về chẩn đoán và điều trị Đục thể thủy tinh
Công văn 2440/SYT-NVY ngày 09/9/2019 về đăng ký nhu cầu hợp tác theo Đề án 1816 với BV ĐKTW Cần Thơ
Báo cáo 2436/BC-SYT ngày 09/9/2019 công tác cải cách hành chính quý III/2019
Công văn 2435/SYT-NVY ngày 09/9/2019 về thông báo triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
Công văn 2434/SYT-NVY ngày 09/9/2019 về đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế năm 2019
Công văn 2431/SYT-KHTC ngày 09/9/2019 về báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện mức lương cơ sở theo NĐ số 38/2019/NĐ-CP
Công văn 2330/SYT-TCCB ngày 09/9/2019 về phân công sinh viên hệ địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2019
Công văn 2426/SYT-NVY ngày 09/9/2019 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi dịp khai trường
Công văn 2422/SYT-NVY ngày 06/9/2019 về Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 2416/TB-SYT ngày 06/9/2019 về ban hành Biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Công văn 2414/SYT-NVY ngày 06/9/2019 về xin thay thế hóa chất Dia-PTT của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.