Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 539/SYT-NVY ngày 04/3/2020 về Báo cáo việc thực hiện Mục tiêu 6 của Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia 2011-2020
Công văn 536/SYT-TCCB ngày 04/3/2020 về thống nhất mức kinh phí đối ứng của đơn vị khi thực hiện chính sách thu hút bác sĩ về công tác.
Công văn 526/SYT-NVY ngày 03/3/2020 về sử dụng nguồn kinh phí chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2020
Kế hoạch số 521/KH-BCĐLNATTP ngày 03/3/2020 về Triển khai công tác Kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020
Công văn 519/SYT-KHTC ngày 03/3/2020 về rà soát sử dụng chứng chỉ đào tạo đấu thầu.
Công văn 506/SYT-KHTC ngày 02/3/2020 về đôn đốc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Kế hoạch số 496/KH-SYT ngày 28/02/2020 về Phòng, chống dịch bệnh năm 2020 tỉnh An Giang
Kế hoạch số 494/KH-SYT ngày 28/02/2020 về Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết năm 2020 tỉnh An Giang
Công văn 486/SYT-NVD ngày 27/02/2020 về cung cấp thông tin tài liệu nhắc lại lần 2
Kế hoạch số 484/KH-SYT ngày 27/02/2020 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
Kế hoạch số 480/KH-SYT ngày 27/02/2020 về Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Kế hoạch số 465/KH-SYT ngày 26/02/2020 về Tổ chức hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020
Công văn 464/SYT-NVY ngày 25/02/2020 về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt để phòng, tránh phát sinh dịch bệnh
Công văn 441/SYT-NVY ngày 24/02/2020 về thực hiện báo cáo và phương hướng hoạt động chương trình Phòng chống mù lòa tại các tỉnh/thành phía Nam.
Công văn 418/SYT-NVY ngày 21/02/2020 về phát hiện sớm người nghi nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế tư nhân