Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2261/SYT-NVD ngày 02/9/2020 về điều chỉnh thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Quyết định số 758/QĐ-SYT ngày 08/9/2019 về thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Công văn 2251/SYT-NVY ngày 09/9/2020 về chấp thuận Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt
Công văn 2244/SYT-NVY ngày 09/9/2020 về Thực hiện Công văn số 921/UBND-KGVX ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh
Công văn 2242/SYT-NVD ngày 08/9/2020 về không cấp giấy chứng chỉ hành nghề Dược
Công văn 2231/SYT-NVD ngày 08/9/2020 về yêu cầu báo cáo tình hình mua sắm trực tiếp năm 2019-2020.
Công văn 2230/SYT-NVD ngày 08/9/2020 về điều chỉnh thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020.
Thông báo về việc tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2020 (2226/TB-SYT ngày 07/9/2020)
Công văn 2219/SYT-NVY ngày 07/9/2020 về cung cấp thông tin phục vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế
Công văn 2214/SYT-NVY ngày 04/9/2020 về góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về dân số đến năm 2030 tỉnh An Giang
Công văn 2207/SYT-NVY ngày 04/9/2020 về rà soát, thu hồi sản phẩm không bảo đảm ATTP
Công văn 2206/CV-BCĐ ngày 04/9/2020 về tuyên truyền ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Clostridium botulinum typ B
Công văn 2199/SYT-NVD ngày 03/92020 về mua thuốc tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế năm 2021-2022
Công văn 2143/SYT-NVY ngày 26/8/2020 về tổ chức chương trình tặng quà sản phẩm dinh dưỡng
Công văn 2198/SYT-NVY ngày 03/9/2020 về xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm