Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2346/SYT-NVY ngày 28/8/2019 về phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung”
Quyết định số 2425/QĐ-SYT ngày 29/8/2019 về hủy chứng chỉ hành nghề dược
Quyết định số 2424/QĐ-SYT ngày 29/8/2019 về thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Quyết định số 2423/QĐ-SYT ngày 29/8/2019 về thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Công văn 2343/SYT-VP ngày 28/8/2019 về công bố, công khai thông tin công chức có thẩm quyền của Sở Y tế và các Chi cục.
Công văn 2326/SYT-NVY ngày 27/8/2019 về đính chính thông báo mời tham dự lớp tập huấn “Chẩn đoán và xử trí Sốt xuất huyết Dengue dành cho Bác sĩ và Điều dưỡng”
Công văn 2324/SYT-NVY ngày 26/8/2019 về triển khai Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue
Công văn 2320/SYT-NVY ngày 26/8/2019 về tăng cường công tác Phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.
Công văn 2308/SYT-NVY ngày 23/8/2019 về thông báo mời tham dự lớp tập huấn “Chẩn đoán và xử trí Sốt xuất huyết Dengue dành cho Bác sĩ và Điều dưỡng”
Kế hoạch số 2306/KH-SYT ngày 23/8/2019 về Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế An Giang để đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường sức khỏe
Công văn 2305/SYT-NVY ngày 23/8/2019 về báo cáo công tác sinh hoạt hè 2019
Công văn 2287/SYT-NVD ngày 21/8/2019 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 2283/SYT-NVY ngày 21/8/2019 về giao, nhận thuốc thiết yếu - vật tư Y tế tiêu hao
Công văn 2274/SYT-NVY ngày 20/8/2019 về chấp thuận tổ chức Hội thi Trạm Y tế truyền thông phòng, chống dịch giỏi tuyến huyện và tuyến tỉnh
Thông báo số 2270/TB-SYT ngày 20/8/2019 về triệu tập học viên tham dự lớp Đào tạo liên tục chuyên đề “Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Sinh thống kê” năm 2019