Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2684/SYT-NVY ngày 02/10/2019 về Hưởng ứng ngày TGTG năm 2019
Công văn 2673/SYT-KHTC ngày 01/10/2019 về rà soát, báo cáo đề xuất xe ô tô của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế ( lần 2)
Công văn 2653/SYT-NVY ngày 30/9/2019 về sử dụng dịch truyền trong điều trị SXHD
Công văn 2629/SYT-NVY ngày 27/9/2019 về tăng cường công tác điều trị thuốc ARV nguồn BHYT
Công văn 2628/SYT-NVY ngày 27/92019 về góp ý kế hoạch sẵn sàng đáp ứng đại dịch cúm
Công văn 2627/SYT-NVY ngày 27/9/2019 về góp ý hướng dẫn quyết toán chi phí KCB BHYT
Công văn 2626/SYT-NVY ngày 27/9/2019 về xin ý kiến góp ý Tờ trình Hội đồng nhân nhân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT
Công văn 2613/SYT-NVY ngày 26/9/2019 về thông báo kết luận cuộc họp về sử dụng dịch truyền trong điều trị sốc sốt xuất huyết Dengue
Công văn 2611/SYT-NVY ngày 26/9/2019 về phản hồi tham gia nghiên cứu VCAPS4
Công văn 2610/SYT-KHTC ngày 26/9/2019 về Thực hiện khắc phục theo ý kiến UBND tỉnh về Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016 - 2018
Công văn 2606/SYT-NVY ngày 25/9/2019 về giám sát công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Công văn 2592/SYT-NVY ngày 24/9/2019 về thực hiện công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm trên toàn quốc
Công văn 2587/SYT-NVD ngày 24/9/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 2589/SYT-NVY ngày 24/9/2019 về triển khai nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019
Công văn 2588/SYT-NVY ngày 24/9/2019 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019