Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 616/SYT-VP ngày 12/3/2020 về Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Kế hoạch số 615/KH-SYT ngày 12/3/2020 về Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2020
Kế hoạch số 610/KH-SYT ngày 11/3/2020 về Công tác phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Kế hoạch số 540/KH-SYT ngày 04/3/2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 2020
Công văn 543/SYT-KHTC ngày 04/3/2020 về triển khai thực hiện Thông tư 20/2019/TT-BYT và Thông tư 37/2019/TT- BYT
Công văn 539/SYT-NVY ngày 04/3/2020 về Báo cáo việc thực hiện Mục tiêu 6 của Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia 2011-2020
Công văn 536/SYT-TCCB ngày 04/3/2020 về thống nhất mức kinh phí đối ứng của đơn vị khi thực hiện chính sách thu hút bác sĩ về công tác.
Công văn 526/SYT-NVY ngày 03/3/2020 về sử dụng nguồn kinh phí chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2020
Kế hoạch số 521/KH-BCĐLNATTP ngày 03/3/2020 về Triển khai công tác Kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020
Công văn 519/SYT-KHTC ngày 03/3/2020 về rà soát sử dụng chứng chỉ đào tạo đấu thầu.
Công văn 506/SYT-KHTC ngày 02/3/2020 về đôn đốc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Kế hoạch số 496/KH-SYT ngày 28/02/2020 về Phòng, chống dịch bệnh năm 2020 tỉnh An Giang
Kế hoạch số 494/KH-SYT ngày 28/02/2020 về Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết năm 2020 tỉnh An Giang
Công văn 486/SYT-NVD ngày 27/02/2020 về cung cấp thông tin tài liệu nhắc lại lần 2
Kế hoạch số 484/KH-SYT ngày 27/02/2020 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020